Thứ Bảy , Tháng Một 25 2020
Home / vanthang110290 (page 2)

vanthang110290

Dịch vụ công bố sản phẩm

Tư vấn cấp giấy chứng nhận GMP

Giấy chứng nhận GMP Đại An cùng bạn thực hiện Căn cứ theo nghị định 15/2018/NĐ-CP ban hành ngày 02-02-2018 của chính phủ, quy định về luật an toàn thực phẩm, đối với các sơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Căn cứ theo khoản …

Đọc tiếp »