Home / Tin tức / Bản dịch CoQ10

Bản dịch CoQ10

nature made CoQ10 200mg

HELPS SUPPORT

HEART FUNCTION & PRODUCTION

ENERGY PRODUCTION

Naturally Orange

Statin Users

See back panel

nature made CoQ10 Naturally orange

 

Naturally Orange in color

Helps Support heart Function

helps support Cellular Energy  Production

 

Helps Support Heart Function and Cellular Energy Production

Coo10is naturally orange in color. Found inside the powerhouses of most cells, the  mitochondria, Coo10 helps support the production of cellular energy. The highest concentrations of cell mitochondria are found in the hardest working cells in the body, such as the heart, making Co010 an important nutrient for heartfunction

SUGGESTED USE: Take one softgel daily with a meal. For easier swallowing take with water before and during ingestion.

Keep bottle tightly closed. Store in a cool, dry place, out of reach of children.

Do not use if imprinted seal under cap is broken or missing.

CAUTION If you are pregnant or nursing, and/or taking any medications, includingblood thinners, please consult your physician before using this product

Supplement Facts

Serving Size 1 Softgel

Amount Per Softgel

Coenzyme Q10

(Ubide care none 200 mg *

Daily Value not established.

OTHER INGREDIENTS: Soybean Oil,Gelatin (Porcine), Glycerin, Water, Soy Lecithin. Contains: Soy.

Distributed by Nature Made Nutritional Products Mission Hills,

CA 91346-9606, USA. 1-800-276-2878. www.Nature Made.com

USP has tested and verified ingredients, potency and manufacturing process.

USP sets official standards for dietary supplements. www.uspverified.org

Based on Pharmacy Times survey of pharmacists recommending Coenzyme Q10 Supplements.

+Co010 is not intended to serve as a replacement for statin drug therapy.

Separation and settling are normal in this product

List No. 3031 S200 Cat. A640 2AD60

 

 

 

thiên nhiên làm CoQ10 200mg

HPS TRỢ H HEL TRỢ

CHỨC NĂNG & SẢN XUẤT HEART

SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG

Cam tự nhiên

Người dùng Statin

Xem bảng điều khiển

thiên nhiên được làm CoQ10

 

Màu cam tự nhiên

Giúp hỗ trợ chức năng tim

giúp hỗ trợ sản xuất năng lượng tế bào

 

Giúp hỗ trợ chức năng tim và sản xuất năng lượng tế bào

Coo10is màu cam tự nhiên. Tìm thấy bên trong powerhouses của hầu hết các tế bào, ty thể, Coo10 giúp hỗ trợ sản xuất năng lượng tế bào. Nồng độ của ty thể tế bào cao nhất được tìm thấy trong các tế bào làm việc khó khăn nhất trong cơ thể, chẳng hạn như tim, khiến Co010 trở thành một chất dinh dưỡng quan trọng cho chức năng của tim

SỬ DỤNG DÙNG: Dùng một viên nang mềm mỗi ngày với một bữa ăn. Để nuốt dễ dàng hơn với nước trước và trong khi uống.

Giữ chai đóng chặt. Lưu trữ ở nơi khô ráo, thoáng mát, ngoài tầm với của trẻ em.

Không sử dụng nếu con dấu in dưới nắp bị hỏng hoặc mất tích.

THẬN TRỌNG Nếu bạn đang mang thai hoặc đang cho con bú, và / hoặc dùng bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc làm loãng thực phẩm, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này

Sự kiện bổ sung

Phục vụ kích thước 1 Softgel

Số tiền cho mỗi Softgel

Coenzyme Q10

(Chăm sóc Ubide không có 200 mg *

Giá trị hàng ngày chưa được thiết lập.

THÀNH PHẦN KHÁC: Dầu đậu tương, Gelatin (Porcine), Glycerin, Nước, Lecithin đậu nành. Chứa: Đậu nành.

Được phân phối bởi các sản phẩm dinh dưỡng tự nhiên Mission Hills,

CA 91346-9606, Hoa Kỳ. 1-800-276-2878. www.Nature Made.com

USP đã kiểm tra và xác minh các thành phần, hiệu lực và quy trình sản xuất.

USP đặt ra các tiêu chuẩn chính thức cho chế độ ăn uống bổ sung. www.uspverified.org

Dựa trên khảo sát Pharmacy Times của các dược sĩ đề nghị bổ sung Coenzyme Q10.

+ Co010 không nhằm mục đích thay thế cho điều trị bằng thuốc statin.

Tách và lắng là bình thường trong sản phẩm này

Danh sách số 3031 S200 Cat. A640 2AD60

Mọi chi tiết xin liên hệ đường dây nóng của chúng tôi:
: 0931 334 391 - 0974 735 078 (Mr. Thắng)
Mail: daian112001@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button