Thứ Sáu , Tháng Chín 24 2021
Home / Luật thực phẩm

Luật thực phẩm

Đại An công bố sản phẩm

5.Thông tư số 29_2012_BCT

Thông tư số 29_2012_BCT QUY ĐỊNH CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm …

Đọc tiếp »
Call Now Button