Thứ Bảy , Tháng Ba 25 2023
Home / Vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngành công nghiệp thực phẩm đang chú trọng nhiều hơn về vấn đề an toàn thực phẩm góp phần đáp ứng nhu cầu về ăn uống cho mọi người. Trước vấn đề đó Công ty Đại An chúng tôi đã triển khai tư vấn thủ tục xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm góp phần vào công cuộc xây dựng nền an toàn thực phẩm Việt Nam, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Đại An – Dịch Vụ Công Bố Sản Phẩm

Công bố sản phẩm hiện có 2 hình thức là đăng ký bản công bố sản phẩm và tự công bố sản phẩm. Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm mà doanh nghiệp thực hiện đăng ký công bố hoặc tự công bố theo quy định của Nhà nước. I. …

Đọc tiếp »

XIN GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM BỘ NÔNG NGHIỆP

vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngành công nghiệp thực phẩm đang chú trọng nhiều hơn về vấn đề an toàn thực phẩm góp phần đáp ứng nhu cầu về ăn uống cho mọi người. Trước vấn đề đó Công ty Đại An chúng tôi đã triển khai tư vấn thủ tục xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm góp phần vào công cuộc xây dựng nền an toàn thực phẩm Việt Nam, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Đọc tiếp »

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Kinh doanh dịch vụ ăn uống – Lĩnh vực do Bộ Y Tế quản lý Căn cứ pháp lý: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/ QH12 ngày 17/06/2010.Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An …

Đọc tiếp »

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Đai An tư vấn cấp giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm là việc các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đạt được tiêu chuẩn về chất lượng cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm phải phải đủ điền kiền theo quy định của nhà nước, về việc đảm bảo các …

Đọc tiếp »

XIN GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRỨNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ TRỨNG

XIN GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRỨNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ TRỨNG Theo thông tư liên tịch số 13 /2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ban hành ngày 9/4/2014 về phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an …

Đọc tiếp »

XIN GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ SẢN XUẤT SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA

XIN GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ SẢN XUẤT SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA

Theo thông tư liên tịch số 13 /2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ban hành ngày 9/4/2014 về phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thì Bộ Công thương chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực bánh kẹo, nước giải khát, bia, …

Đọc tiếp »
Call Now Button