Home / vanthang110290

vanthang110290

Dịch vụ công bố sản phẩm

Dịch vụ xét nghiệm sản phẩm

Đại An xét nghiệm sản phẩm

Căn cứ theo nghị định 15/2018 NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 02/02/2018 thì tất cả các sản phẩm sản xuất trong nước hay nhập khẩu muốn lưu hành sản phẩm ra ngoài thị trường trước tiên sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, an toàn với sức khỏe …

Đọc tiếp »

XIN GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM BỘ NÔNG NGHIỆP

vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngành công nghiệp thực phẩm đang chú trọng nhiều hơn về vấn đề an toàn thực phẩm góp phần đáp ứng nhu cầu về ăn uống cho mọi người. Trước vấn đề đó Công ty Đại An chúng tôi đã triển khai tư vấn thủ tục xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm góp phần vào công cuộc xây dựng nền an toàn thực phẩm Việt Nam, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Đọc tiếp »

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Kinh doanh dịch vụ ăn uống – Lĩnh vực do Bộ Y Tế quản lý Căn cứ pháp lý: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/ QH12 ngày 17/06/2010.Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An …

Đọc tiếp »

Công bố sản phẩm kim chi

công bố sản phẩm kim chi

Kimchi là một món ăn truyền thống, nổi tiếng của Hàn Quốc. Bản thân kim chi cũng trở thành biểu tượng nét văn hóa ẩm thực của người dân Hàn Quốc. Nguyên liệu chủ yếu của món kim chi là (cải thảo, củ cải, dưa chuột…) và các loại gia …

Đọc tiếp »